Overige

Onderzoek verdient zich terug

Al weer enige tijd geleden was ik op bezoek in het AMC. Ik was daar uitgenodigd door professor Ben Willem Mol, gynaecoloog en directeur van het Obstetrisch Onderzoeksconsortium. Hij hield tijdens de lunch samen met zijn studenten een aantal presentaties. Een daarvan is mij goed bijgebleven. Professor Mol toonde een artikel uit het British Medical […]

Overige

Blog Skipr: De Nederlandse zorg als export product

De Nederlandse zorg staat er goed voor blijkt steeds weer uit internationale vergelijkingen. Zo staat het Nederlandse zorgstelsel al jaren op nummer 1 in de Euro Health Consumer Index. Dat roept de vraag op of er exportkansen zijn voor de Nederlandse zorg, te meer nu de gezondheidszorg wereldwijd een groeisector is. In zich ontwikkelende landen […]

Overige

Blog Skipr: Maak kwaliteitsinformatie zichtbaar op factuur

Wat is keuzevrijheid in de zorg waard als er geen inzage is in kwaliteit en kwaliteitsverschillen tussen zorginstellingen en zorgaanbieders? Daarom staat in het regeerakkoord dat aanbieders verplicht worden om bij de declaratie ook informatie te geven die nodig is om vast te kunnen stellen dat kwaliteit geleverd is. Hoe gaat het kabinet deze passage […]

Overige

Blog Skipr: De Voorjaarsnota brengt goed nieuws

De afgelopen was er goed nieuws over de zorgsector. Dit goede nieuws werd echter niet opgepikt door politici en media. Belangrijke zaken Voor een deel begrijpelijk. De media berichtten de afgelopen periode vooral over zorgfraude en onterechte declaraties. Zeer belangrijke zaken. De zorgkosten lopen uit en de hand en we moeten alles op alles zetten […]

Overige

Artikel Deutsche Zeitung over Srebrenica

Das Leben nach dem Tod In Srebrenica ermordeten Serben 1995 Tausende Bosnier. Holländische UN-Soldaten ließen das geschehen. Bis heute quält es sie, versagt zu haben. Drei von ihnen erzählen ihre Geschichte. Lees het hele artikel: Deutsche Zeitung Srebrenica

Overige

Werkbezoek woonzorgcentrum ‘t Saalmerink

Maandag 29 april bezocht ik woonzorgcentrum ‘t Saalmerink in Haaksbergen. Daar sprak ik met het bestuur, medewerkers en bewoners over actuele thema’s in de zorg. Lees ook het artikel in de Tubantia tct_30april2013_bezoek Tweede Kamerlid

Overige

Beëdiging en inhuldiging van de Koning

Gisteren vond de beëdiging en inhuldiging van Koning Willem Alexander plaats. Ik sprak de belofte uit van trouw aan het Statuut, de Grondwet en de Koning. Het was een zeer bijzondere dag.

Overige

Benoeming enquêtecommissie woningcorporaties

Ernstige financiële problemen bij woningcorporatie Vestia. Miltoenen verliezen bij woningcorporatie Woonbron door de aankoop van cruiseschip ss Rotterdam. Door deze en andere incidenten zijn ook in de politiek veel vragen gerezen over het stelsel van woningcorporaties. Om dit te onder zoeken, zet de Kamer haar krachtigste middel in: de parlementaire enquête. Lees hier het artikel […]

Overige

Handtekeningen zetten

Mijn bijdrage aan het VAO winstcijfers van zorgverzekeraars leverde fans op. Scholieren van de Haagse Schoolvereniging woonden het debat bij tijdens hun rondleiding door de Kamer met collega Ard van der Steur.

Page 1 of 1712345»10...Last »

Waar kunt u Anne ontmoeten?

Er zijn nog geen aankomende optredens van Anne.

'Like' Anne:

Anne Twittert